Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008

Αρχάγγελος Γαβρηήλ

Παναγία

Παναγία ΑμόλυντοςΠαναγία Ιταλοκρητική

Παναγία γλυκοφιλούσα

Παναγία ΑμόλυντοςΠαναγία

Παναγία Γλυκοφιλούσα