Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008

Αρχάγγελος Γαβρηήλ

Παναγία

Παναγία Αμόλυντος



Παναγία Ιταλοκρητική

Παναγία γλυκοφιλούσα

Παναγία Αμόλυντος



Παναγία

Παναγία Γλυκοφιλούσα